Karsten Moholt AS satser i nord og kjøper opp Teknor AS i Harstad

Karsten Moholt AS er en av verdens ledende bedrifter innen elektromekanisk kompetanse for roterende utstyr. Tirsdag 03.12.13 signerte Bergens-bedriften en kontrakft for oppkjøp av Harstad-lokaliserte Teknor AS.

- Vi er glade for at Teknor blir en del av Karsten Moholt. Teknor er et selskap med solide tradisjoner og samme kompetanse- og kvalitetsfokus som oss. Begge parter ser for seg muligheter for store samlede synergieffekter, sier administrerende direktør i Karsten Moholt, Linn Cecilie Moholt.

Siden norsk oljeindustri stadig trekker nordover, er den nordlige lokaliseringen til Teknor AS kjærkommen hos vestlands-baserte Karsten Moholt.

- Målet vårt er å videreutvikle Karsten Moholt AS ved å styrkte tilstedeværelsen i nord, og samtidig øke produktspekteret for Teknor AS. Allerede tidlig neste år vil det investeres i kapasitetsutvidelse i Teknor AS sitt verksted, sier Moholt.

 

Sikring av arbeidsplasser

Sikring av arbeidsplasser og fremtidig vekst fikk Teknor til å se seg om etter ny eier. Foruten større produktspekter, skal oppkjøpet også gi bedre markedstilgang og større konkurransekraft.

- Vi har samarbeidet med Karsten Moholt i noen år, og blitt godt kjent med dem. Det at det nettopp er dem som blir nye eiere, har utløst mye glede og entusiasme hos oss, sier Torstein Broderstad, administrerende direktør i Teknor.

 

 Kan levere mer

Ifølge Broderstad har det aldri vært så store industrielle muligheter i Nord-Norge som nå. Samtidig er kravene i markedet, konkurransen og tilstedeværelsen tilsvarende større.

- Det er den som vil, tør og satser først som får størst vekst. Jeg tror at vi klarer dette best med Karsten Moholt som eier. Vi har lett en stund etter muligheten til å bli en del av en gruppe. Derfor føles det riktig å selge til Karsten Moholt nå, sier Broderstad.

 

Teknor vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer. I hverdagen fikk bedriften stadig forespørsler om produkter de ikke kunne levere.

- Det kan vi nå i mye større grad. Jeg tror at fortsatt fokus på kvalitet, kompetanse og kapasitet blir nøkkelord for å lykkes i fremtiden, påpeker Broderstad.

 

For mer informasjon, kontakt:

Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør i Karsten Moholt. Telefon: 932 50 802. E-post: Linn.Moholt@karsten-moholt.no

Torstein Broderstad, administrerende direktør i Teknor. Telefon: 950 45 614. E-post: torstein@teknor.as