Sammen om et inkluderende arbeidsliv på Askøy - IA konferansen 2014

11.juni hadde IA-rådet i Hordaland invitert representanter for bedriftene, fastlegene, NAV og bedriftshelsetjenesten til IA-konferansen på Askøy.

Foto2 kred Silje Alvsaker.jpg

11.juni hadde IA-rådet i Hordaland invitert representanter for bedriftene, fastlegene, NAV og bedriftshelsetjenesten til IA-konferansen og en ettermiddag med foredrag, diskusjon og refleksjon på Karsten Moholt sine lokaler på Askøy. Konferansen samlet over 60 påmeldte ledere, fra både offentlige og private virksomheter. Temaet for konferansen var hvordan arbeidstakere, arbeidsgivere, leger og NAV sammen kan arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv.

IA-konferansen er et gratis tilbud til ledere, tillitsvalgte, verneombud og IA-kontaktpersoner i alle IA-virksomheter på Askøy. Karsten Moholt hadde gleden å være vert for konferansen, samtidig som vi fikk vise våre nye lokaler på Askøy til alle de inviterte.

Karsten Moholt AS har vært en IA-bedrift i flere år. Å være en IA-bedrift gir en positiv signaleffekt både internt og eksternt. For Karsten Moholt betyr det å være IA-bedrift at bedriften tar sine ansatte på alvor og jobber for å få en best mulig arbeidsplass, med lite sykefravær og et inkluderende arbeidsmiljø.