Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS overtar service av alle elektroverktøy reparasjoner

Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS overtar alt ansvar for service av alle elektroverktøy reparasjoner tidligere utført av Karsten Moholt AS.

  Kjære samarbeidspartner,

Karsten Moholt AS har i brev av 21.12.12 meddelt at butikken som forhandler elektroverktøy i Karsten Moholt AS vil opphøre pr. 21.12.12. Som følge av dette, meddelt i samme brev, kommer Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS til å ta over ansvaret for service av elektroverktøy for:

·         Dewalt

·         Robert Bosh

·         Black & Decker

·         Foma

·         Ernex

Forhandlinger har resultert i avtale mellom Karsten Moholt AS og Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS. Avtalen innebærer at Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS overtar alt ansvar for service av alle elektroverktøy reparasjoner tidligere utført  av  Karsten Moholt AS.

F.o.m. 1. Januar 2012 vil spørsmål vedr.:

  • reparasjoner bli behandlet av Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS
  • reservedeler bli behandlet av Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS

 

Karsten Moholt AS ønsker å takke alle kunder og samarbeidspartnere for et hyggelig samarbeid igjennom mange år.