HIGH END Alignment TJENESTER

Akseloppretting, geometrisk justering og justering overvåking.

Vårt akselopprettingslag deltar i mer komplekse aksel justerings oppdrag, samkjøre maskin tog, turbiner, driv stasjoner, ikke-roterende akslinger, eller andre oppgaver som krever fagkunnskap. Vi måler og logger den fysiske forskyvningen av maskiner under drift. Vi kan også måle, logge og overvåke justeringsforhold eller bevegelser i en maskin eller struktur over tid, noe som kan være nyttig for svært kritisk maskiner og i strukturer hvor man mistenker settling eller mangel på stabilitet.


Våre "GEOMETRIC ALIGNMENT CAPABILITIES" inkludere:

  • Retthet
  • Flathet
  • Jevnheten
  • Perpendikularitet
  • Parallellitet
  • Bore-alignment
  • Rundhet av boringer