NYTT BYGG 

Storebotn Næringspark, Askøy

Vi gleder oss alle til ferdigstilling av det nye anlegget, og ikke minst til å få vist det fram til våre kunder!

 Ferdigstillingen vil skje i årsskiftet 2013/14. Byggefase 2 består av nye verkstedhaller og nytt kontorbygg med garderobe-/ kantinefasiliteter. I tillegg består byggefase 2 av et lager på hele 1500 kvadrat, og nytt verksted for truck-/pumpeavdelingen på over 500 kvm. Truck-/pumpeavdelingen holder i dag til på Laksevåg, men når dette bygget ferdigstilles ved årsskiftet vil alle våre verksteder og aktiviteter være samlet på Storebotn.
 

Betydelig utvidelse av kapasiteten

Første del av flytteprosessen starter i slutten av juli. Vi begynner med å flytte inn i fase 2-bygget, deretter flytter vi verkstedene og til slutt alle kontorene. Da vil nytt utstyr være på plass og i drift med VPI-tank, avbalanseringsbenker, vakuumovn og tørke- og utbrenningsovner. Dette vil føre til en betydelig utvidelse av vår kapasitet, inkludert utvidet krankapasitet.

Vi har hatt full drift i det eksisterende stormaskinverkstedet på Storebotn i hele byggeperioden, og dette har fungert uten avbrudd eller større komplikasjoner. Vi driver våre aktiviteter som normalt, men når vi nå får asfaltert opp alle flater vil det selvfølgelig forenkle hverdagen til alle som har Storebotn som sitt arbeidssted.

Velkommen til nytt bygg i 2014!