Spenningsregulering av nødbrannpumper

Kunde: Bergen Group
Sted: Statfjord A, B og C

Karsten Moholt har en større avtale med Bergen Group Rosenberg, der det skiftes ut systemer for nødbrannpumper og tilhørende generatorer på Statfjord A, B og C. Oppdragene har foregått kontinuerlig over en lang periode. I den forbindelse har Karsten Moholt oppdraget med oppstart av spenningsregulatorer. Spenningsregulatorene som brukes er Basler AVR.
 
Spenningsregulatoren blir justert og kalibrert slik at den fungerer optimalt. Dette gjøres ved å regulere spenningen ut fra generatoren, slik at kunden får en stabil spenning. Spenningen holdes stabil både ved lite last, mye last, lastpåslag/lastavslag, også ved samkjøring av flere generatorer. Ved en eventuell tripping av generator vil de andre generatorene ta over lasten. Vi kalibrerer regulatoren slik at dette går så fort som mulig og slik at spenningen holdes konstant, og ikke lager svingninger på anlegget.