Oppretting av generatorer på båt

Kunde: Subsea 7
Sted: Constanta, Romania
Dato: 12.12.2011

Karsten Moholt hadde tidligere vært ute på båten for å gjøre vibrasjonsmålinger av motorene og generatorene på båten. Analysen fra disse målingene indikerte at akslingene mellom motor, gir og generator ikke stod optimalt i forhold til hverandre. Karsten Moholt fikk i oppdrag å rette opp dette problemet.
 
Det var tre motorer som hadde behov for justering, og disse var koblet til en generator via et gir for å få ønsket frekvens. Først ble giret rettet opp i forhold til motoren. Det ble benyttet laser for å måle at akslingene spant konsentrisk, og det ble tatt høyde for utvidelser i maskineriet ved oppvarming. Giret ble så støpt fast i riktig posisjon, og deretter ble generatoren rettet opp i forhold til giret. Denne prosedyren ble gjentatt for alle tre maskinene.
 
Det ble så foretatt testkjøring av båtens seks generatorer i parallell, og vanlig elektrisk last. Alle generatorene som var justert hadde lavere vibrasjonsverdier etter opprettingen, men en av dem hadde fortsatt noe bevegelse i rotorakslingen. Nærmere inspeksjon av rotoren krevde at generatoren ble demontert, og det ble anbefalt å bruke denne generatoren så lite som mulig frem til det lot seg gjøre. På de to andre generatorene ble det funnet begynnende lagerskader, som det ble anbefalt å holde øye med, men generatorene var ellers i god stand.