Vedlikeholdsplan og serviceavtale med ConocoPhillips

Startdato: 20.12.2012
Sted: Ekofisk-området

Karsten Moholt har utviklet en vedlikeholdsplan for truck ved Conoco Phillips' rigger i Ekofisk-området. Vedlikeholdsplanen omfatter alle typer truck som brukes i området og gjør det enkelt for ansatte i Conoco Phillips å vedlikeholde disse. Vedlikeholdsplanen er en oversikt over alle truckene på de ulike plattformene. Denne informasjonen er samlet til en plan på to sider, hvor en ansatt enkelt kan komme frem til hvordan en bestemt truck skal vedlikeholdes.
 
Videre har Karsten Moholt en serviceavtale på truckene. Sakkyndig kontroll skal utføres en gang i året, og maskinene er delt opp etter månedskategori. En truck vil dermed bli kontrollert til samme tid hvert år.
 
Det jobbes med å samle inn informasjon om alle typene trucker som brukes i området, og videre lage service-pakker for hver enkelt truck. Når det nærmer seg tid for sakkyndig kontroll, vil pakken sendes til den aktuelle riggen. På denne måten vil alt være klart når teknikere fra Karsten Moholt kommer for å utføre kontrollen.