DC motorkurs

Kurset vil gi en innsikt i oppbygging av en DC motor og ha fokus på reparasjon og vedlikehold. 

Grundig gjennomgang av de 3 forskjellige typene DC motor

Meggertest, spenningsfallprøve, soning.

Montering av kon hub, kommutatortilstand

Børstetilstand og feilsøking

Rengjøring og ferdigstilling

Det vil bli lagt opp til praktiske øvelser i våre verksteder på Askøy

Kursets varighet er 11 timer over 2 dager

Pris: 4500 kroner

Instruktør: Tord Glesnes

Neste planlagte kurs: 10-11. juni 2014

IMG_0090-001.jpg