Unik Ex-ekspertise

Unik Ex-ekspertise og langsiktige serviceavtaler (LTSA) for Ex-utstyr.

Karsten Moholt var det første reparasjons- og overhalingsverkstedet i Skandinavia som ble tildelt IECEx-sertifisering for reparasjon og overhaling av Ex-utstyr i henhold til internasjonale standarder: IEC 60079- 19 (reparasjon og overhaling av Ex-merket utstyr), IEC 60079-17 (Ex-inspeksjon), IEC 60079-14 (Ex-installasjon). Karsten Moholt deltar i den internasjonale komiteen som utarbeidet og besørger oppdatering av IEC 60079-19-standarden. Bedriften har utviklet unik ekspertise på dette området. Dermed har engineeringavdelingen også introdusert konseptet med langsiktig serviceavtale for Ex-merket utstyr.

LTSA-konseptet går ut på at Karsten Moholt tar fullt og helt ansvar for kundens Ex-utstyr – fra kartlegging på stedet til utforming av et tilpasset, forutsigbart vedlikeholdsprogram samt oppdatering av dokumentasjon.

Kunden får dermed ett enkelt kontaktpunkt i selskapet og har til enhver tid tilgang til selskapets erfarne fagfolk. Når Karsten Moholt tar hånd om Ex-utstyret, er man sikret forutsigbare kostnader og en driftssikker og stabil maskinpark.

Karsten Moholt arrangerer også Ex-kurs for ulike typer teknisk personell i våre lokaler på Askøy og ute hos kundene. Innholdet i kursene kan tilpasses spesifikke behov.

Kontakt oss for mer informasjon.