Dokumentasjon og prosjektledelse

Engineeringavdelingen sørger for dokumentasjon og prosjektledelse og veileder kunden gjennom innføringen av et nytt, tilpasset vedlikeholdsprogram

Engineeringavdelingen utgjør ett kontaktpunkt hvor kompetansen fra verkstedene og avdelingene for feltservice og tilstandskontroll er samlet og jobber med prosjektene, herunder valg av utstyr, ferdigstilling, vedlikeholdsoppgradering og dokumentasjon. Vi har mange års erfaring med vedlikehold av roterende og elektrostatiske maskiner og kan veilede våre kunder slik at vi sammen finner en mest mulig effektiv og formålstjenlig tilnærming for å forlenge maskinenes levetid og implementere tilstandsbaserte vedlikeholdsprogrammer.

• Inspiserer og dokumenterer aktuell status for elektriske maskiner (Ex-merkede og vanlige), dokumentasjon for Ex-maskiner utarbeides i henhold til OD017-standarden (tegne- og dokumentasjonsveiledning for IEC Ex-sertifisering – for bruk av produsenter og ExTLS)

• Utvikler og implementerer tilpasset, tilstandsbasert vedlikeholdssystem

• Tar hånd om service og oppdatering av dokumentasjon