Grunnkurs i vibrasjonsanalyse

Basis kurs i vibrasjonsmålinger og analyse. Kurset passer til de som ny i faget, de som bare trenger en grunnleggende forståelse for vibrasjonsanalyse, og de som leser og tolker vibrasjonsrapporter.

Kurset blir holdt av en erfaren instruktør med høy kunnskap innenfor vibrasjonsanalyse. Det vil bli vist eksempler og case-studier fra en rekke industrier, og vi har materiell, 3D animasjoner og simulatorer som gjør det enklere å forstå budskapet. 

I løpet av kurset vil vi gå igjennom flere viktige emner:
• Hvor og hvorfor tilstandsbasert vedlikehold.
• Demonstrasjon av vibrasjonsmålinger og analyse    av data med innlagte maskinfeil.

  • Hvordan og hvorfor vibrerer maskiner selv om de er ok.
  • Hvordan endrer vibrasjonen seg når det oppstår feil i maskinen.
  • Bli kjent med terminologi og måle enheter:
    • FFT, Hz, RPM, Velocity, Acceleration, Displacement, Rms, peak, osv.
  • Hva er et vibrasjons spektrum (FFT)?
  • Hvordan analysere de mest vanlige maskinfeilene som ubalanse, skjev oppretting, lagerskader, tannhjul med mer.
vibxpert_2_frontal_4201444a02.jpg

Kursets varighet er 1 dag

Pris: 3100 kroner

Kursinstruktør er: Kent Addison Long

Kurset anbefales kombinert med produkttreningkurs for Vibscanner

For mer informasjon kontakt: 

cmtraining@karsten-moholt.no