KURSBESKRIVELSER

VED Å DELE KUNNSKAP, ØKER VI PRODUKTETS LEVETID

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i et prosessløp.
Denne kompetansen er satt i system gjennom det vi kaller Total Konsept. Total Konsept gjør oss i stand til å ta hånd om alt fra planlegging og prosjektering til installering, testing, service og vedlikehold.
Karsten Moholt tar et totalansvar for sine leveranser gjennom hele produktets levetid. 
For at vi skal bidra med økt levetid på kundens produkter ønsker vi å heve kompetansen til de som har 
ansvaret for det daglige vedlikeholdet, gjennom kurs og seminarer.

For at din bedrift skal få et optimalt kurstilbud har vi mulighet til å skreddersy kurs til ditt behov.

Ta kontakt  på: service@karsten-moholt.no eller tlf: +47 55 94 34 00

GRUNLEGGENDE VIBRASJONs analyse kurs

Grunnkurs i vibrasjonsmåling og vibrasjonanalyse som også tar for seg vedlikeholdstrategier med fokus på tilstandsbasert og pålitelighetsbasert vedlikehold. 

Les mer

RELIABILITY AND CM 

Kurset gir en gjennomgang av de forskjellige typer tilstandskontroll, vedlikehold og tilstandskontorll-teknikker. Samt en innføring i grunnleggende feilsøking, analyseforståelse, testing og FMECA

Les mer

SERTIFISERT VIBRASJONS analyse kurs

Kategori I-III kurs i henhold til ISO 18436-2 og ASNT Nivå I-III vil hjelpe brukere og vedlikeholds personell å forstå tilstandskontroll med fokus på vibrasjonsanalyser.

Les mer

TRANSFORMATORER

Kurset tar for seg forskjellige typer av tørrisolerte transformatorer og deres konstruksjon og virkemåte. Hensiktsmessig dimensjonering og bruksområder for de forskjellige typene transformatorer. Besøk i transformatorfabirkken 

Les mer

GRUNNKURS AKSELOPPRETTING

Vi tilbyr kurs i akseloppretting med Pruftechnik laserinstrument. 

Les mer 

DC MOTOR

Kurset vil gi en innsikt i oppbygging av en DC motor og ha fokus på reparasjon og vedlikehold. 

Les mer

AC MOTOR

Kurset vil gi en innsikt i oppbygging av en AC motor og valg av riktig type. Kurset vil også ha fokus på reparasjon, feilsøking og daglig vedlikehold av motoren.

Les mer

KURS I SPENNINGSREGULATORER (AVR) - SYNKRONMASKINER

Generell innføring i synkron generatorer, motorer og hvordan er de oppbygget. 

Les mer

TRUCK 

Vi holder kurs i daglig drift, vedlikehold og sikkerhet på trucker i EX områder.

Les mer