Pumper

Salg og service

Karsten Moholt utfører service, vedlikehold og rehabilitering og salg for alle typer pumper for industri, offshore, bygg og anlegg samt privat sektor. Pumpeavdeling utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer uavhengig av merke og fabrikat.

  • Verksted og feltreparasjoner (pumper sendes inn for tilstandskontroll/overhaling)
  • Installasjon og igangkjøring av pumpestasjoner
  • Ombygging, rehabilitering og oppgradering
  • Laseroppretting, vibrasjonsmåling
  • Reservedeler og reservedelssett
  • Serviceavtaler (inspeksjon og forebyggende vedlikehold)
  • Alarmhåndtering
  • Uttrykning
  • Automatikk
  • Utskifting av nivåstyring og trykksonde

Pumpeavdelingen etablerer årlige serviceavtaler på pumpestasjoner for avløp og trykkøkning for kommunal og privat sektor. Med en forebyggende serviceavtale Karsten Moholt stiller med serviceteknikker som kommer hjem til deg og utfører service/reparasjoner som forhindrer unødig driftsstans.