AC motor

Kurset vil gi en innsikt i oppbygging av en AC motor og valg av riktig type. Kurset vil også ha fokus på reparasjon, feilsøking og daglig vedlikehold av motoren.

AC motorens oppbygging: byggestørrelser, virkningsgrad, teori om synkronmotorer

Feilsøking: praktiske øvelser, vanligste årsaker til feil

Demontering, hvordan unngå skader. Gode merkerutiner

Lager: Tette/åpne lager, lagerhus toleranser, løs lager, fast lager, grease

Montering:  lager, styrekanter

Norsok 501, VpI

Testkjøring

Styring: frekvensomformere, klassekrav ved bytte av ny VSD

Ex: EExn. EExe, EExd og EExp. Flammespalter og andre hensyn

motor.jpg

Kursets varighet: 8 timer

Pris: 3100 kr

Instruktør: Tord Glesnes

Neste planlagte kurs: 2. september 2014

Gå til påmelding her

Andre kurs: 20. oktober 2014

Gå til påmelding er