1986.png

Her er Svein Bjarne på sitt første oppdrag offshore i 1986.

Svein Bjarne Stordal, teknisk direktør

Hvis du er på besøk hos Karsten Moholt og hører ordene «det skal vi nok klare å ordne» fra en travel mann i mobiltelefonen, har du sannsynligvis møtt på teknisk direktør Svein Bjarne Stordal.

Svein begynte i Karsten Moholt i 1985 som leder for mekanisk avdeling.

– På den tiden var vi ca. 35 ansatte på verkstedet, så vi måtte gjøre det meste selv. På den måten lærte du alle delene av en reparasjon. Jeg var servicetekniker og leder for oppdrag offshore. Jeg har reist så mye at jeg tror jeg har vært innom alle de faste installasjonene i Nordsjøen. Det har blitt over 30 år med erfaring fra roterende elektrisk maskineri.

Siden 2009 har Svein arbeidet som teknisk direktør. På avdelingen teknisk support har Svein tre medarbeidere som gir støtte til alle avdelingene i Karsten Moholt.

– Det er teknisk support på store maskiner. Ofte turbogeneratorer på over 40 MW, forteller Svein.
– Som oftest må vi reise ut for å ha serviceoppdrag. Vårt nye verksted på Askøy har god plass og kraner som kan løfte opptil 100 tonn, noe som gjør at vi kan få flere maskiner inn på verkstedet. Men ofte har maskinene blitt bygget inn i konstruksjoner som gjør at det ikke er mulig å frakte dem til et verksted. Utfordringene er når vi må i gang med fleksible løsninger hvor kraner eller annet verktøy ikke kommer til. Vi må tenke konstruktivt og være fleksible, samtidig som løsningene skal være sikre. Og i Karsten Moholt skal alt arbeid være av høy kvalitet, sier Svein engasjert. – Det er derfor det er så spennende å jobbe her. Ingen dager er like. Jeg er nok av den typen som foretrekker utfordringer fremfor rutinearbeid, sier Svein. Dette gjenspeiler seg også privat, Svein liker å holde på med prosjekter. Ett prosjekt var hytta i Skilbrei i Sunnfjord. – Hytta var falleferdig og vi brukte to år på å totalrenovere den. Nå er den et samlingspunkt for familien hvor jeg får tid til å være sammen med barn og barnebarn, forteller Svein.

Som et eksempel trekker Svein fram arbeidet med overhaling og oppgradering av to stykk hovedkraftgeneratorer på Statoil Norne FPSO. Generatorene ble oppgradert fra 27 500 kW til 35 200 kW. Svein ledet storoverhalingen fra land. Oppdraget var en kjent jobb for Karsten Moholt, men spesiell siden oppdraget var på et skip. – Vi måtte tilpasse løfteutstyret for å komme til. I tillegg lagde vi egne skinner for å kunne få ut rotor ved demontering av motor.

– Vi lever av å løse utfordringer i hele verden, sier Svein som forklaring på hvorfor han aldri slår av telefonen. Selv når Svein fisker fra terrassen på hytta, ligger telefonen på innerlomma. – Jeg blir ikke stresset av å være tilgjengelig, det har blitt en livsstil. Hele verden er vår arbeidsplass og tidssonene er mange. Om en motor eller generator havarer, må vi jo hjelpe til. Dessverre skjer det havari altfor ofte, og da teller hvert minutt. Det mest kritiske punktet er å fremskaffe reservedeler, forteller Svein. – Derfor er jeg godt fornøyd med at Karsten Moholt har brukt mye tid de siste årene på å fremforhandle gode samarbeidsavtaler med sine motorleverandører. I tillegg har vårt nye verksted gjort det lettere å produsere egne deler ved krise.

Under intervjuet har telefonen ringt konstant. I tillegg kommer flere ansatte innom for å diskutere løsninger på prosjekter. Svein er en populær mann, og flere trekker fram hans engasjement og hans evne til kreativ problemløsning som hans sterkeste fortrinn. Enhver henvendelse blir møtt med en holdning om at alt kan løses.

Om du har en løsning på det meste, har du løsningen på hvordan kundene skal unngå havari også da? spør vi.

– Mange har gode overvåkinger på den mekaniske delen av maskinene, men ikke på den elektriske. Ved å satse på bedre overvåking vil kunden minske risikoen for havari og øke muligheten for en planlagt overhaling som holder både tid og budsjett, svarer Svein kjapt før han tar telefonen.

Kontaktinformasjon Svein Bjarne Stordal

Telefon: +47 932 50 804

E-post: svein.stordal@karsten-moholt.no