NØDPLAN FOR HAVARIUTBEDRING

Nødplan for havariutbedring (NHU) Reduserer uplanlagt nedetid til et minimum

 

Norsk konkurransekraft er utfordret fra mange hold. Høyt lønnsnivå, komplisert regelverk, svakere oljepris og økt internasjonal konkurranse pga. en anstrengt verdensøkonomi er noen av faktorene som påvirker aktiviteten på norsk sokkel. Vedlikeholdsbudsjettene er stramme alle plasser og dette fører til at ikke alle planlagte vedlikeholds aktiviteter blir gjennomført. For kortere tidsperioder går dette fint, men over tid øker risikoen for havari for hver dag som går. NHU er et verktøy som lar deg kjøre det remmer og tøy kan holde, samtidig som du vet at om uhellet da er ute kommer du raskt og effektivt opp å gå igjen.

Nødplan for havariutbedring er et effektivt sikringstiltak i tiden når ikke alle planlagte vedlikeholds aktiviteter kan gjennomføres. NHU sikrer en stabil og kosteffektiv drift når reduserte kostnader står i fokus. Det viktigste er at NHU ikke kommer i kompromiss med sikkerhet ombord og garanterer assistanse i felt og i verksted 24/7.

Kritikalitetsstudie og kartlegging av kritiske komponenter som gjennomføres i forbindelse med oppstart av NHU skal gjøre det enkelt å skifte til reliability og tilstandskontrollbasert vedlikeholdfilosofi i fremtiden, siden kartlagt data gir grunnlag til en optimalisert vedlikeholdsstrategi.

 

 Før havari

 • Kritikalitetsstudie
 • Survey ombord med visuell inspeksjon og tilstandsmålinger av maskin
 • Kartlegge kritiske komponenter og raskeste tilgjengelige leveringstid
  • Kjøpe utvalgte kritiske komponenter og legge på lager
  • Lage plan for å gjennomføre reversed engineering av havarerte deler med 3D skanning og produsere dem på 24 timer med 3D printing
 • Utarbeide en havariutbedringsplan for alle nødvendige aktiviteter, som baserer seg på skiftordning og døgnkontinuerlig arbeid

Ved havari

 • Garantert assistanse i felt innen 12 timer i Norge og innen 24 timer globalt.
 • Gjennomføre nødplan for havariutbedring 24/7 i verksted og i felt
   

  For mer informasjon:

  E-post: service@kmoas.no

  Mobil: +47 55 94 34 00