MUR Box system

Verktøy for økt tilgjengelighet/effektivitet i produksjon

MUR-systemet er et komplett system for automatisk innsamling av stoppårsaker, sanntids visualisering, analyse i ulike former og for bedriftens ulike tilpassede rapporter

  • Hvorfor står maskinen? Maskinelt/Planlagt/Administrativt?
  • Finne flaskehalser i produksjonslinjen og optimalisere.
  • Utføre vedlikehold optimalt.
  • Kunnskapsoverføring; plukke opp differanser mellom skift/personer som stiller inn maskiner mer effektivt enn andre.
  • Maskinstatus og antall produserte enheter vises online.

Karsten Moholt AS er norsk forhandler for MUR-Box

MUR.png

For info: beli@kmoas.no

Finn våre internasjonale kollegaer her www.MUR-Box.com