VÅRE ERFARNE INSTRUKTØRER

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i et prosessløp. Vi tilbyr kurs hos alle våre kompetanseavdelinger med hjelp fra våre underleverandører og eget fagpersonell. 

KENT LONG

Har 9 års erfaring som Nuclear Electrical Engineer US Navy da han startet i Karsten Moholt i 2009 Han er ISO Cat 3 Sertifisert analytiker, godkjent som instruktør igjennom Mobius og har Bachelor i Nuclear Engineering Technology

HENRIK REIERTSEN

Begynte hos Karsten Moholt i 2006 som maskiningeniør. Han er involvert i alt arbeid med roterende maskiner og problemløsing. Holder kurs i akseloppretting