Tilstandskontrollingeniørene hos Karsten Moholt er blant de beste i verden

Karsten Moholt har nå to ingeniører som har fullført og bestått ISO Kategori 4 for vibrasjonsanalyse. Sertifiseringen, som har en strykprosent på over 80 %, er den høyeste sertifiseringen man kan inneha innen tilstandskontroll av maskiner og krever minst fem års erfaring som vibrasjonsanalytiker.

Den første ingeniøren har bestått eksamen og fikk sertifiseringen i juni. Den andre fikk sertifiseringen sin i forrige uke. Det var 18 deltakere på den avsluttende eksamenen, der 17 personer strøk. Vibrasjonsingeniøren fra Karsten Moholt var den eneste som bestod, med en svarprosent på mellom 90-100%.

Kun tre akkrediterte institutter i verden

Sertifiseringen gir en dyp forståelse av maskindynamikk og kvalifiserer kandidaten til å lede et tilstandskontrollteam. Sertifiseringen ble gjennomført hos Mobius Institute i Tyskland, med blant annet Bob Eisenmann, tidligere VP i Bently Nevada, som kursholder. I henhold til ISO 18436-2-standarden, omfatter sertifiseringen minst 64 timer trening. Globalt finnes det kun tre akkrediterte institutter som tilbyr denne sertifisering innen vibrasjonsanalyse; Mobius Institute, Vibration Institute of America og British Institute of Non-Destructive testing.

Øker fokuset på vedlikehold

Med sertifiseringen styrker Karsten Moholt sin kompetanse ytterligere innen tilstandsbasert vedlikehold, som de siste årene har blitt et av selskapets viktigste tjenesteområder. Gjennom avansert vibrasjonsmåling, høyspenttesting eller termofotografering, overvåker selskapet utstyr og kan forutsi når det er behov for vedlikehold. - Tilstandskontroll vil være et satsningsområde for Karsten Moholt fremover. Vi merker etterspørsel etter dette i markedet, spesielt i olje- og gass sektoren, hvor kostnadskutt er et høyaktuelt tema, sier Glesnes.

 

For mer informasjon, kontakt:

Firmapost@Karsten-Moholt.no