VIBRASJONSANALYSE - ONLINE

Fastmonterte vibrasjonsmålesystemer.

Å installere fastmontert vibrasjonsmåleutstyr er en enkel og kostnadseffektiv måte å beskytte viktig maskiner på 24/7. Karsten Moholt har en egen underavdeling som dekker alle aspekter av online oppdrag. Dette inkluderer installasjon, oppfølging og fjerndiagnostisering av elektroniske systemer.


• Planlegging og tilbud

• Installasjon, oppstart og dokumentasjon

• Abonnementstjenester for fjerndiagnoser

• Installasjon av olje analysesystemer