Oppgradering av to fremdriftsmotorer ombord på G.O. Sars

Kunde: Havforskningsinstituttet
Startdato: 21.02.2012

Forskningsskipet G.O. Sars er eid av Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen. Skipet ble sjøsatt i 2003, og er det tredje forskningsskipet med dette navnet. Skipet hadde tidlig problemer med lave isolasjonsverdier i stator på fremdriftsmotorene, og gjentatte forsøk på rengjøring med kjemikalier og såpe/vann gav liten effekt.
 
Rederiet bestemte at motorene skulle oppgraderes for å forlenge levetiden, og Karsten Moholt fikk jobben. Det ble besluttet at alle spolene i stator skulle VPI-lakkeres (Vacuum pressure impregnation).
 
VPI-lakkering er en anerkjent og mye brukt metode for å forlenge levetiden til høyspenningsmotorer. Lakken tilføres viklingene under vakuum, slik at den suges inn i alle sprekker og hulrom. Deretter påføres det utvendig trykk, slik at lakken trenger ytterligere inn. Lakken tetter mikroskopiske porer, og øker dermed spenningsholdfastheten i isolasjonen. Dette gir mindre fare for overslag innad i viklingene. Denne behandlingen gir også viklingene økt mekanisk stabilitet.
 
Motorene var svært store, og kunne derfor ikke tas i land. De måtte derfor demonteres om bord på båten, noe som var en omstendelig prosess. Spolene måtte tas ut én og én, for så å sendes til Karsten Moholts verksted i Bergen for behandling. Etter rengjøring, reisolering og VPI-lakkering, ble spolene herdet i ovn før de ble sendt tilbake til G.O. Sars for montering.
 
Dette er det største likestrømsprosjektet Karsten Moholt har utført i felt noen gang. Alle tester ble utført i samarbeid med DNV.