tilstandskontroll

Karsten Moholts tilstandskontroll avdeling er den første til å bli sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) til å utføre tilstandsbasert vedlikehold på mobile offshore enheter.

Vi  bruker en rekke teknikker for å overvåke utstyr for så å kunne forutsi når det er behov for vedlikehold. Vurdering av tilstanden til maskineri gjør det mulig å spore betydelige forandringer som indikerer utvikling av svikt. I stedet for å følge forhåndsdefinerte vedlikeholdssykluser, utfører en vedlikehold når det er nødvendig. For våre kunder er dette en mer kostnadseffektiv løsning og hvis det utføres av kvalifisert personell, kan det føre til en formidabel forbedring i vedlikehold.

OM OSS

Karsten Moholts tilstandskontroll (TK) avdeling ble stiftet i 1997 og dekker både mekaniske og elektriske TK teknikker. I dag er vår TK avdeling en av de beste "world wide", med mye kunnskap og erfaring fra feilsøking, design og kjøring av TK-programmer.  Vårt personell er sertifisert i henhold til ISO18436-2, helt opp til nivå IV og våre autoriserte Mobius Institute instruktører deler gjerne sin kunskap med deg.