FELTSERVICE

Avdelingen for Feltservice reiser over hele verden for å utføre service, reparasjoner og inspeksjoner på generatorer transformatorer og elektromotorer og tilhørende utstyr i felt.

Avdelingen er svært tverrfaglig sammensatt, noe som gjør den i stand til å håndtere de fleste utfordringer. Responstiden er kort og Karsten Moholt kan som regel være så å si hvor som helst i verden i løpet av 24 timer. Typiske oppdrag kan være bytting av lager, balansering, akseloppretting, omvikling og maskinering, transformatorreparasjoner, motorinstallasjon, tørrisblåsing, høyspenningstesting, vibrasjonsmåling og termografi.

  • Hele verden som arbeidsplass
  • Døgnvakt og svært rask responstid
  • Svært tverrfaglig kompetanse

OPPDRAG OVER HELE VERDEN

SIERRA LEONE
To mann rengjorde en generator om bord på Erik Raude utenfor Sierra Leone. Studier ble utført i forkant, mens riggen lå utenfor Skottland.
SINGAPORE
To mann reiste til Singapore i seks uker for TTS Group, der de deltok i remontering av en kran på båt.
ROTTERDAM
To ansatte gjennomførte et to uker langt oppdrag – purge av en drawwork-motor på Scarabeo 5 i
Rotterdam.
HÅKONSVERN
Bedriften har hatt 2–3 mann i UVB i rundt 6 måneder. Oppdraget har bestått i utskifting av batteripakker og å bistå driftspersonalet.
URUGUAY
To mann dro til Uruguay for å utføre lagerskifte på en generator ombord på Ocean Explorer.
GYDA
En mann utførte et AVR-oppdrag (Accreditation and Verification) på en generator på riggen Gyda.
COSL INNOVATOR
To mann gjorde forebyggende arbeid på Ex-utstyr i 2 x 14 dager.
NORDSJØEN
Lagerskifte på fire brannverngeneratorer på riggen Kristin i Nordsjøen. 1–2 mann arbeidet i 2–3 uker.
MONGSTAD
2–3 mann arbeidet i to uker ved Dong Energys varmekraftverk på Mongstad. Batteriettersyn og
forebyggende vedlikehold av UPS-pakker.
     
feltservice.png