My CBM REPORTS

Webreports er et skreddersydd system basert på selskapets behov for å gi kundene oversikt over status på maskinene deres på ulike steder. Hovedmålet er brukervennlighet for begge parter.

Avdelingen for tilstandskontroll mottar regelmessig målinger og data fra de maskinene de overvåker. Dersom dataanalyser viser avvik eller feil, utarbeider selskapet en rapport til kunden som kartlegger problemet og foreslår tiltak.

Med Webreports kan Karsten Moholt samle alle data om ulike selskaper, steder, maskiner og statuser på ett sted, sammen med rapporter og statushistorikk for hver enkelt maskin. Slik blir det et funksjonelt verktøy for å ordne og samle informasjon, og formidling utad til kunden.
 

FLEKSIBELT GRENSESNITT

Gjennom brukergrensesnittet i Webreports får kunden samlet all informasjon fra Karsten Moholts avdeling for Tilstandskontroll. Man kan blant annet se statushistorikken på enkeltmaskiner, laste ned rapporter og sette opp e-post- varsling for ulike steder og statuser. Brukergrensesnittet kan også tilpasses kundens ønsker.
– Dette er et ypperlig verktøy for å gi kunden oversikt over sin maskinpark. – Alle rapporter er tilgjengelige på nett til enhver tid. Alt i alt er dette en svært brukervennlig løsning som vil bli et viktig ledd i et vellykket program for tilstandskontroll.

Ta gjerne kontakt med Karsten Moholt på cmsupport@kmoas.no for mer informasjon .