TOTALKONSEPT

Tar hånd om hele kretsløpet

Karsten Moholt tar et totalansvar for sine leveranser. Det betyr at selskapet håndterer alt fra utvikling, prosjektering og service til vedlikehold og reparasjoner.

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i et prosessløp. Denne kompetansen er satt i system gjennom det selskapet kaller ”Total Konsept”. Dette gjør dem i stand til å ta hånd om alt fra planlegging og enigineering til installering, testing, drift, service og vedlikehold. Karsten Moholt tar slik et totalansvar for sine leveranser gjennom hele produktets levetid.

Selskapet har blant annet bygget opp en avdeling som er verdensledende på tilstandsbasert vedlikehold. Dette er en type vedlikehold som gjør Karsten Moholt i stand til å overvåke tilstanden til utstyret, og det blir dermed ikke overhalt eller reparert dersom det ikke er behov for det. Dette er svært kostnadseffektivt for kunden, som slipper store klassinger og heller tar vedlikeholdet når behovet er reelt.
 

ENGINEERING

​Karsten Moholts ingeniører beregner, planlegger og sørger for at utstyr og tilhørende elementer er riktig i forhold til planlagt bruk.
 

INSTALLERING

Selskapets erfarne fagfolk sørger for at utstyret blir montert på forskriftsmessig måte. Det er med og bidrar til lengre levetid og mer stabil drift.
 

OVERVÅKNING

Ved hjelp av avansert vibrasjonsmåling, høyspenttesting eller termofotografering, overvåker Karsten Moholt kritiske komponenter. De utarbeider så analyser og kan dermed si om komponentenes gjenværende levetid.
 

SERVICE/VEDLIKEHOLD

Karsten Moholts dyktige fagfolk utfører service og vedlikehold på de komponentene som trenger dette. Selskapet har en egen avdeling for feltservice som reiser ut og gjør dette på anlegget både i innland og utlandet.