HMS & K

Det handler om respekt

Karsten Moholt AS aksepterer ingen skader verken på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er å være ledende innen HMS – og kvalitet i det segmentet vi opererer i. Vi har etablert konkrete måleparametere som vi bruker i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.

Styringssystem

Karsten Moholt AS har over tid utviklet og implementert et integrert styringssystem. Systemet er sertifisert av Nemko og IQ Net ihht. ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001 og innrettet for kontinuerlig å forbedre komplekse arbeidsprosesser og samspillet mellom dem, og styre dem i henhold til det ansvaret vi som bedrift har overfor våre ansatte, kunder, myndigheter, eiere og miljøet.

Kvalitet

Hos Karsten Moholt AS skal vi ha kunden i fokus og levere produkter og tjenester til riktig tid, kvalitet og med rett kompetanse. Vi har som mål hele tiden å kunne tilfredsstille kundens krav og bidra til lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid og anvendelse av nye metoder og teknologier. Derfor har vi også etablert tydelige mål for kvalitet som vi styrer etter.

Karsten Moholt AS er sertifisert etter ISO 9001:2008 og har vært dette siden 1990-tallet. Vi er også, som eneste selskap i Norge, foruten å være Nemko-godkjent verksted, både er IECEx og UL-godkjent for reparasjon og overhaling av utstyr som skal opereres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Videre er Tilstandskontrollavdelingen vår både DNV GL- godkjent og ABS-godkjent tjenesteleverandør og autorisert opplærings- og eksamineringsinstans for vedlikeholdspersonell.  Vi er også godkjente servicesenter for både ABB, Nemko  og godkjent som sakkyndig kontrollør av trucker.

Selskapet er også registrert i flere prekvalifiseringsdatabaser for leverandører, som bl.a Achilles JQS, TransQ, Sellicha og StartBank

I tillegg til den løpende revisjonen som disse kundene og sertifiseringsselskap gjennomfører, driver vi også kontinuerlig egenkontroll av våre system, prosesser og produkter gjennom interne kvalitetsrevisjoner. 

Helse, miljø og sikkerhet

Karsten Moholt AS er sertifisert etter ISO 14001 og OSHAS 18001.  Selskapet har som mål å drive en proaktiv og fremtidsrettet styring av HMS-arbeidet i virksomheten og er opptatt av at våre produkter og tjenester skal leveres med minimale konsekvenser for miljø og høy grad av sikkerhet for våre ansatte i tilvirkningsprosessen.

En slik målsetting krever imidlertid hard jobbing over tid fra både ledelse og ansatte. Selskapet utarbeider derfor årlige HMS-program og har etablert konkrete måleparametere knyttet til sine helse- miljø og sikkerhetsmål, herunder også absolutte mål om null skader og ulykker, null arbeidsrelatert sykefravær og null rapporteringspliktige utslipp til det ytre miljø. Målene blir løpende overvåket gjennom styringssystemet og uønskede hendelser blir både fortløpende registrert i vårt kvalitetssystem samt avdekket gjennom faste vernerunder og interne HMS-revisjoner. Bedriften har også systemer for opplæring og kompetanseheving, der alle nyansatte må gjennom felles HMS-opplæring som ledd i selskapets opplæringsplan. På den årlige HMS & K dag er temaet for 2014 «Team work»

Karsten Moholt er godt på vei mot målet om null skader, og de siste årene har antall uønskede hendelser og ulykker vært svært lavt. Selskapet vet imidlertid at dette er et arbeid som aldri tar slutt.