Ex p system

Kartlegging – engineering – installasjon – ferdigstilling – vedlikehold

Systemer for overtrykkskapsling brukes ofte til å gjennomspyle elektrisk utstyr med ren, ikke-kontaminert trykkluft eller inertgass for å trygge miljøet i potensielt farlige områder. Det finnes flere purging systemer som er sertifisert for farlige områder, sone 1 og sone 2.

Vi tilbyr følgende løsninger som er sertifisert i henhold til europeiske, amerikanske, brasilianske og internasjonale standarder:

• Purging for motorer

• Purging for kabinetter

• Ventilasjonssystem før oppstart av motor

 

Kontakt vår engineeringavdeling for mer informasjon om rensesystemer:

E-post: stian.bless@kmoas.no 

Telefon: +47 55 94 34 00