Ex-register og inspeksjon 

Karsten Moholt har bred ekspertise innen Ex-disiplinen og kan assistere sine kunder med inspeksjon og registrering av Ex-utstyr ombord. Både inspeksjon og registrering blir gjort etter prosedyrer som er godkjent av DNV. 

EX-register

- Karsten Moholt sitt personell vil undersøke det eksisterende Ex-utstyret og se om det har blitt vedlikeholdt i samsvar med de gjeldende lover og regler.

- Om nødvendig vil vi være behjelpelige med å kontakte utstyrsleverandører for å sikre manglende dokumentasjon.

- Nytt Ex-register vil bli utarbeidet i et format som er  godkjent av DNV.

Ex-register kan lages for:

- Nye rigger som bygges i Norge eller i utlandet, for å sikre det fullstendige Ex-registeret som  er påkrevet ved oppstart av nye rigger.

- Eldre rigger, for å sikre et oppdatert Ex-register og for at alle endringer som gjøres I riggen I løpet av året registreres i henhold til regelverket.

Ex-inspeksjon

Våre Ex-inspeksjoner gjøres I henhold til IEC 60079-17. I løpet av vår Ex-inspeksjon vil våre ingeniører:

- Sjekke all dokumentasjon I forbindelse med Ex-utstyret ombord.

- Foreta visuell inspeksjon av alt utstyret, med god dokumentasjon av alle avvik som oppdages.

- Manglende/endret Ex-utstyr vil bli registrert og dokumentasjonen vil oppdateres.

- Faste intervaller for nye inspeksjoner vil innføres i henhold til anbefalinger og  gjeldende regelverk.

- En sluttrapport med all nødvendig informasjon vil utarbeides.