Høyspentisolasjonstest av motorer på rigg

Dato: februar 2012
Sted: Gullfaks A

Elektrisk tilstandskontroll hos Karsten Moholt fikk i oppgave å høyspentisolasjonsteste alle høyspenningsmotorer på Statoils rigg, Gullfaks A. Hensikten var å kartlegge den elektriske tilstanden for hver enkelt motor. Dette blir vanligvis gjentatt hvert fjerde år, for å sikre at motorene er i god stand. De forskjellige høyspenningsmotorene på riggen var:

 • Avtrekksviftemotorer
 • Ballastpumpemotorer
 • Hjelpesjøvannspumpemotorer
 • Hovedsjøvannpumpemotorer
 • Lasteoljepumpemotorer
 • Luftkompressormotorer
 • Matevannpumpemotorer
 • Prosesskjølevannspumpemotorer
 • Sirkulasjonspumpemotor til råolje
 • Tilluftsviftemotorer
 • Trykkøkningspumpemotorer

Til sammen utgjorde dette tretti motorer. Det tar i gjennomsnitt en dag å teste en motor offshore, så arbeidet varte omkring en måned, fordelt på to perioder på to uker.
 
På tre av motorene ble det målt verdier utenfor anbefalte grenseområder. En av lasteoljepumpemotorene målte PD verdier på 21,0nC og 37,5nC ved fasespenning. Dette overstiger grenseverdien. Denne motoren kunne settes i drift igjen, men det ble anbefalt å overhale den. En av prosesskjølevannspumpemotorene målte PD verdier på 60nC ved fasespenning og polarisasjonsindeks på 0,20. Disse målingene ligger utenfor grenseverdiene. Isolasjonsresistansen ble målt til 0,199GΩ, som er omtrent på grenseverdien, men falt ned til 0,03GΩ i løpet av testen. Basert på disse målingene er det ingen garanti på hvor lang tid det tar før motoren havarerer. Derfor ble det anbefalt at den burde overhales så fort som mulig. Sirkulasjonspumpemotoren for råolje målte polarisasjonsindeks på 1,91 og isolasjonsresistans på 0,065GΩ. Begge ligger under anbefalte grenseverdier. Basert på disse målingene, samt at motoren ikke hadde vært i drift siden 1997 ble det anbefalt å overhale den.