Goltens Norge AS og Karsten Moholt AS flytter sammen og lanserer nytt og bredere konsept for totalansvar innen vedlikehold

Goltens og Karsten Moholt AS styrker samarbeidet og utvikler et nytt og bredere totalkonsept innen drift og vedlikehold av diesel elektrisk utstyr og annet utstyr. Selskapene ser spesielt store fordeler for felles kunder når det gjelder arbeid på fremdrifts og hjelpemaskinerier på de fleste typer skip og landinstallasjoner. Samtidig finnes det mange fellesnevnere både innen shipping, jernbane, vannkraft og offshorenæringen.

Goltens_KarstenMoholt.jpg

Linn Cecilie Moholt (CEO) Karsten Moholt AS, Finn Moe (Managing Director ) Goltens, Arne Hammer (Produksjonsdirektør) Karsten Moholt AS, Hary Borch (Project Manager) Goltens.

Goltens AS starter i den anledning en ny avdeling på Vestlandet i Karsten Moholt AS sine nye lokaler på Askøy. Målet for konseptet er å sammen utvikle et verdensledende og uavhengig konsept for vedlikeholds styring som minimaliserer kundens vedlikeholdskostnader og reduserer nedetid.


-Vi har lenge hatt planer om å etablere oss i vestnorge, og med mulighetene for å inngå et tett samarbeid med en allerede veletablert og anerkjent aktør som Karsten Moholt mener jeg at vi sammen kan tilby eksisterende og nye kunder et helt nytt konsept innen totalløsninger for reparasjons og overhalingsarbeider. sier Finn Moe, administrerende direktør for Goltens i Norge.


Begge selskapene er ledende globale leverandører av engineering, presisjonsvedlikehold og spesialiserte og komplekse reparasjoner i felt og i verksted. Reparasjoner og vedlikehold av Dieselmotorer er kjernen i Goltens tjeneste tilbud. Karsten Moholt har spisskompetanse på elektromotorer, generatorer og transformatorer, noe som gjør dem til en veldig komplementær samarbeidspartner for Goltens.


- Jeg synes det er fantastisk spennende at Karsten Moholt AS får anledning til å jobbe tettere sammen med en så anerkjent og komplementær aktør som Goltens AS, spesielt fordi jeg ser hvor mye bedre totalløsninger vi nå kan tilby våre kunder, sier Linn Cecilie Moholt administrerende direktør i Karsten Moholt AS.


Kostnadseffektivt totaltilbud:
I dag er kostnadsbesparelser og levetidsforlengelse viktige stikkord i den globale maritime og offshore næringen. Dette gjør presisjonsvedlikehold og reparasjon av eksisterende utstyr mer aktuelt enn noen gang. Barrierer som nedlagte fabrikker, mangel på kompetanse og reservedeler må dermed forseres for å kunne gjøre dette på en trygg og kostnadseffektiv måte. Løsningen ligger i Zero Offhire konseptet. Til sammen har Goltens AS og Karsten Moholt AS nesten 140 års samlet kompetanse innen sine fagfelt. Moderne materialteknologi, 3D scanne utstyr og 3D printere for alle typer legeringer er også en del av konseptet. Dette gjør «reversed engineering» og produksjon av alle deler som har gått ut av produksjon enkelt. Pålitelig tilstandskontroll teknologi sikrer fortsatt trygg drift, samtidig som det reduserer unødvendig vedlikehold for eierne av utstyret.


Begge selskapene ble stiftet i 1945 for å møte en økende etterspørsel etter reparasjoner og reservedeler, Uavhengig av hverandre ble selskapene raskt ledende på in-site reparasjoner på henholdsvis diesel motorer og generatorer, en posisjon begge selskapene har beholdt i snart 70 år.
Etter å ha jobbet sammen år etter år og side om side som uavhengige serviceselskaper, ble det i felleskap besluttet å forene kreftene for å tilby en bredere totalløsning eksisterende og nye kunder.


Kontaktpersoner:
Linn Cecilie Moholt Email: lmc@kmoas.no
Mobile: +47 932 50 802
Finn Moe Email: finn.moe@goltens.com
Mobile: +47 959 97 077
Espen Aamodt, Teknisk Sjef Email: espen.aamodt@goltens.com
Mobile: +47 415 04 482